Plantage Middenlaan 1-H, 1018 DA Amsterdam

Klachtenregeling

Wij streven naar een continue verbetering van onze zorg, en wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat dit niet het geval is. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of de receptie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 020 – 420 4367, via het klachtenformulier of per e-mail naar info@tandartsplantagemiddenlaan.nl. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij binnen een drie dagen contact met u op.

Klachtenregeling

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de ANT en KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl). U kunt ook de website van het ANT bezoeken voor meer informatie. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)